Basın Açıklaması

 

KESKİNOK SANAT VAKFI

ve
“ACILARDAN UMUT ve GÜVENE” ve GELECEĞE KAYIHAN KESKİNOK 2016 SERGİSİ”NİN
açılışı ile ilgili
BASIN AÇIKLAMASI
(18 Nisan 2016)

30 Aralık 2015 tarihinde kuruluşu gerçekleşen Keskinok Sanat Vakfının amacı bir tümce ile söyle özetlenebilir: Atatürk Cumhuriyeti çocuğu olan sanatçı Kayıhan Keskinok’un varlık nedeni Türkiye Cumhuriyetinin güzel sanatlar alanında ilerlemesidir.

Atatürk Devrimlerinin çocuğu Kayıhan Keskinok, bütün birkimini ve geliştirdiği bütün yeteneklerini Cumhuriyet Devrimlerine borçlu olduğunun bilinci ile yaşadı; ulusal ve toplumsal sorumluluklarının bilincini sürekli taşıdı. Son nefesinde  bile dilinden düşmeyen, Mustafa Kemal’di.

Vakıf, Ressam Kayıhan Keskinok’un  eserlerini, basım-yayın yoluyla çoğaltmak ve sergilemek yoluyla kuşaktan kuşağa taşımayı, toplumun her kesimine sanat sevgisini aşılayarak sanat yoluyla toplumu eğitmeyi ve Çağdaş Türk Sanatının yurtiçinde ve yurt dışında tanıtılmasına katkıda bulunmayı, güzel sanatların yanı sıra mimarlık ve şehircilik gibi güzel sanatlarla ilişkili alanlarda eğitime katkıda bulunmayı ve çalısmaları özendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu merkezde, Kayıhan Keskinok ya da başkaları tarafından Vakfa bağışlanacak Kayıhan Keskinok eserlerinin, bağışlayanın amaçlarına uygun olarak korunacağı ve sürekli olarak sergileneceği, Kayıhan Keskinok yanı sıra diğer sanatcıların resimlerinin de sergileneceği, başka kişilerin koleksiyonundaki Kayıhan Keskinok resimlerinin geçici olarak sergilenebileceği, araştırma ve eğitim faaliyetleri yapılmasına yönelik bir Keskinok Müzesi oluşturmak Vakfın faaliyet alanında yer almaktadır.

Burayı bir müze, bir okul ve önemli bir sanatsal etkinlik mekanı olarak geliştirmeye çalışacağız. Cumhuriyet ile yaşıt Kayıhan Keskinok’dan, öğrencileri, çocukları ve dostları olarak her yönüyle beslendik. Bunun önümüze koyduğu görevlerin ayırdındayız. Bu görevi yerine getirmeye çalışırken Kayıhan Keskinok’un yarattığı değeri korumak ve geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğumuz bulunuyor.

Vakıf, Kayıhan Keskinok’un vefatı sonrasında düşünülmüş bir konu değildir; son yıllarında onunla birlikte tasarlanan bir girişimdir. Ülkesine, topluma ve sanatına sorumluluk bilincini taşıyan bir sanatçının yaşamı sonrasına ilişkin tasarısıdır bu Vakıf; geleceğe bir yapıt bırakmak isteyen, bütün insanların ortak kaygısını sergilemektedir bu davranış. Vakıf Senedindeki bütün maddeler kendisiyle her ayrıntısına kadar konuşulmuştur.

Vakıf merkezinin yer aldığı bu yapı Türkiye Mimarlık Tarihinde özgün bir yeri olan mimar Nejat Ersin’in yapıtıdır. Ülkemizin önemli Modern Mimarlık örneği yapıları birbir yıkılırken burada tarihsel koruma bakış açısına sadık kalmaya çalıştık. Nejat Ersin’in mimarlık tasarımı ile Kayıhan Keskinok’un sanatını, resimsel değerlerini, yapıya o tarihlerde hayat veren ustaların emeği ile son inşaatı gerçekleştiren ustaların emeğini ve sanatını buluşturmaya çalıştık. Bu kurum, ülkemizin güzel sanatlar alanında gelişmesine bir armağandır.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA