Yayınlanmış Yazılar

Yayınlanmış Yazılar

 • (1965)   “Plastik Sanatlarda Form”, Sanat ve Sanatçılar, yıl:1, sayı:2, (Ocak 1965), s:15.
 • (1965)   “Resim Eğitimi ve Öğretimi-Ana ve İlkokullarda”, İlköğretim, sayı:531, cilt: 30, (Mayıs 1965), ss:20-21.
 • (1965)   “Sanat Eğitiminde Çevre Düzeni”, İlköğretim, sayı: 535, cilt: 31, (Aralık 1965), ss: 8-9.
 • (1965)   11 ülkeden Çocuk Resimleri Sergisi, UNESCO, Broşür, Ankara.
 • (1966)   “Biçimsel Durumlar, Yapı  ve İlişkileri”, Gazi, sayı:1, (Kasım 1966), ss: 18-19.
 • (1968)   “Turan Erol’un Resim Sergisi/Gerçek-Soyut Sınırında Bir Şiir” [Gazete yazısı]
 • (1970)   “Siyah Beyaz ve Renkli Resimde Denge”, Bülten, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar      Derneği Yayını, Doğuş Ltd. Şti., Matbaası, Ankara.
 • (1971)   “Ortak Dil”, Dost, sayı:81,  cilt: 23, (Temmuz 1971), ss: 3-4.
 • (1971)   “Siyah Beyaz ve Renkli Resimde Denge”, Dost, sayı: 83,  cilt:23, (Eylül 1971), ss: 22-25.
 • (1972)   “Sinema Öğretimi”, Sanat-Aylık Güzel Sanatlar Gazatesi, sayı:11-12, 15 Eylül 1972.
 • (1982)   “Bedri Baykam-Barış, Canlılık, Hareket”, Bedri Baykam-Resim, Kolaj, Baskı, Desen, Art Galeri, İstanbul, ss:6-10.
 • (1982)   “Bedri Baykam-Paix, Vitalite, Moument”, Bedri Baykam, Art Galeri, İstanbul, ss:6-10.
 • (1982)   “Karadeniz’den Turgut’un Resimlerine”, Turgut Uzunömeroğlu Resim Sergisi (26 Kasım – 16 Aralık), Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul, [Katalog için yazılmış yazı].
 • (1986)   “Resim Sanatında Çağdaş Akımlar”, Artist, sayı: 2,  (Mart 1986), ss: 32-4.
 • (1986)   “Resim Sanatında Çağdaş Akımlar”, Artist, sayı: 3, (Nisan 1986), ss: 32-3.
 • (1986)   “Resim Sanatında Çağdaş Akımlar”, Artist, sayı: 4,  (Mayıs-Haziran 1986).
 • (1986)   “Tutuma Övgü”, Artist, sayı: 4,  (Mayıs-Haziran 1986).
 • (1990)   “Biçimsel Sorunlara Dayalı Aşamalı Yöntem”, Ortaöğretim Kurumlarında Resim İş Öğretimi ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği Yayınları, ss: 290-8.
 • (1993)   “Turan Erol’un resminde ….”, Turan Erol, Cenk Ofset, İstanbul, s:5.
 • (1995)   “Özdeksel Renkçilik, Bireşimci Renkçilik”, Karşı, Şubat-Mart, ss.12-23.
 • (1993)   “Nesnel değerleri….”, Doku Sanat Galerisi’nde 19 Nisan tarihinde açılan kişisel sergi  broşürüne yazılan yazı (17 Mart 1993 tarihli), Doku Sanat Galerileri, Ankara.
 • (2000)   “Sanatın Ütopyaları ve Tüketim Estetiği”, Papirus, sayı: 35, (Ocak 2000).
 • (2003)   “Savaşın İnsani Boyutu”, Rh+Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, Mart-Nisan, sayı:4, s:14.
 • (2007)   “Turan Erol Üzerine”, Turan Erol/Seçki, Gazi Üniversitesi Resim-Heykel Müzesi, Ankara, s:9.
 • (2010)   “Bir İç Dünya Seli”[“A Flood From the Inner World”], Elvan Sungur Sergi Kataloğu, Alp Ofset Matbaacılık Ltd Şti, Ankara, s:2.
 • (2012)   “Galeri Sanatyapım’ın 30. Yıl Sergisi”, Galeri Sanatyapım, Sanat Yapım Yayıncılık, Ankara, ss:10-11.
 • (2013)   “Onlar”, Grup 16, Galeri Sanatyapım, Elma Teknik Basım, Ankara, s:7.
 • (2014)   “Seçimleri Boykot Edelim”, Aydınlık Gazetesi, 31 Temmuz 2014, Özgürlük Meydanı  Köşesi.
 • (2015)   “Marek’e Saygılar”, Sanatyapım-14, 23 Şubat 2015.