Kayıhan Keskinok ile ilgili Yazılar ve Kitaplar

 • Akgün Çetin, B., (2007) “Fırçasıyla Anadolu Kahramanlarına Can Veriyor Kayıhan Keskinok” Yolculuk, (Kamil Koç Aylık Kültür ve Yaşam Dergisi), Fotoğraflar: Köksal Kayhan), Aralık 2007, sayı:42, ss:50-54.
 • Akşam Gazetesi (2009) “Şarap Fıçıları Sanatla Buluştu”, Akşam Gazetesi, 19.12.2009.
 • Altan, S., (1988) “Keskinok’un Amozonları”, Güneş Gazetesi, 12 Ocak 1988.
 • Ankara Magazine (2001) “Sanat Haberleri-Aşka ve Güzelliğe Dair”, Ankara Magazine, Kasım 2001, s:86.
 • Arete Sanat Galerisi (2011) Karma Sergi, Arete Sanat Galerisi, Ankara, ss:44-45.
 • Arıoğul, İ., (2006) “Ankara Sanata Doyacak”, Hürriyet Ankara, 7 Nisan 2006.
 • Arkadaş Yayıncılık ve Pazarlama Dış Ticaret Ltd. Şirketi (2006) “Dünya Kitle İletişim Vakfından Kayıhan Keskinok’a Sanat Çınarı Ödülü”, Ankara Kültür-Sanat Etkinlikleri, sayı:127, Ocak 2006, s:2.
 • Arkadaş Yayıncılık ve Pazarlama Dış Ticaret Ltd. Şirketi (2000) “Yeniden Sanat Grubu 2000”, Ankara Kültür-Sanat Etkinlikleri, sayı:67, Kasım 2000, s:31.
 • Arkadaş Yayıncılık ve Pazarlama Dış Ticaret Ltd. Şirketi (2015) “Kayıhan Keskinok’tan Son Tablo”, Ankara Kültür-Sanat Etkinlikleri, sayı:234, Mayıs 2015, s:2.
 • Arkadaş Yayıncılık ve Pazarlama Dış Ticaret Ltd. Şirketi (1996) “Sanattan Portreler: Kayıhan Keskinok”, Ankara Kültür, Sanat Etkinlikleri, Arkadaş Kültür Merkezi yayını içinde, Ankara.
 • Art-Forum Ankara 3. Plastik Sanatlar Fuarı Yönetim Kurulu (2007) “Sanatçı Onur Ödülü-Kayıhan Keskinok”, Artforum Ankara 3. Plastik Sanatlar Fuarı, Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş., Ankara.
 • Art-Forum Ankara 3rd Plastic Arts Fair Management Board (2007) “Honorary Artist Award-Kayıhan Keskinok”, Artforum Ankara 3. Plastik Sanatlar Fuarı, Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş., Ankara.
 • Asılyazıcı, H., (2013) “Kapitalizmin Son Perdesi Oynanıyor” Aydınlık, 14 Mayıs 2013.
 • Aşut, A., (2002) “Türkiye’de eleştiri ve deneme”, Kıyı, sayı: 190, 15 Ocak 2002, s:26.
 • Aşut, A., (2011) Günlerin Kıyısından, Kıyı Dergisi Yayınları, Ankara, s: 29, 38, 102, 164.
 • Aşut, A., (2015) “Resmin Ulu Çınarı Kayıhan Keskinok’a Veda”, Deliler Teknesi (Edebiyat Dergisi), Sayı:52 (Temmuz-Ağustos), ss:49-50.
 • Atakol, A., (1995) “Çağdaş Türk Resmi Müzayedede”, Hürriyet, 15 Aralık 1995.
 • Ataöv, T., (1979) Pictura Turca, Edutira Meridiane, Bucuresti, s.73.
 • Ataöv, T., (1980) Kayıhan Keskinok’ta Yerel Anlatım, Demokrat, 23 Nisan 1980.
 • Aydınlık Gazetesi (2015) “Hocaların Hocası Ressam Kayıhan Keskinok’u Kaybettik”, Aydınlık Gazetesi, 20 Nisan 2015.
 • Aydınlık Gazetesi-Kültür-Sanat (2015) “Barikatlardan Tablolara”, Aydınlık Gazetesi, 23 Ocak 2015.
 • Aydınlık Gazetesi (2016) “Kayıhan Keskinok’un Atatürk tablosu izleyicilerle buluştu”, Aydınlık Gazetesi, 20 Şubat 2016.
 • Aydınlık Gazetesi (2016) “Ressam Kayıhan Keskinok’un hayali gerçek oldu”, Aydınlık Gazetesi, 22 Nisan 2016.
 • Balamir, B., (2002, 2010) “Sevinin Boyutlarında”, Anılarda Düşünceler, Mutluson Yayınları, ss:59-60.
 • Balkan, M., (2001) Sanatyapım Galerisi, [27 Şubat 2001 tarihli yayınlanmamış metin]
 • Balkan, M., (2012) Kayıhan Keskinok, www.monadbalkan.com.tr, 29 Mayıs 2012 (bilgisayar çevrimiçi yazı)
 • Baş, S., (2004) “Kuvayi Milliye Destanı’nı Çizdi”, Sabah Ankara, 3 Şubat 2004.
 • Baş, S., (2006) “Sanat Çınarı’na İki Ödül”, Sabah Gazetesi, 19 Mart 2006.
 • Başaran, R., (1997) “Modern Yaşama Uzanan Söylenceler”, Siyah Beyaz, 14 Haziran 1997.
 • Baykam, B., (2012) “Sevgili Kayıhan Amca”, İ. Demirel (der.) Kayıhan Keskinok, Çizgiler/Lekeler, içinde, Galeri Sanatyapım Yayınları, Ankara, ss:6-7.
 • Baykam, B., (2014) “Sevgili Ankaralılar”, Sanatyapım, sayı:13, 15 Nisan 2014.
 • Baykam, B., (2015) “Beni Yıkan Acı Haber: Aydınlanmanın Duayeni Keskinok’u Yitirdik”, Cumhuriyet Gazetesi, 20 Nisan 2015.
 • Bedri, H., (2006) “Bir Sanat Çınarı Kayıhan Keskinok”, Efruz, sayı:5, Nisan 2006, ss:47-53.
 • Bedri, H., (2011) “Kayıhan Keskinok 1940’lardan 2000’li yıllara”, Kayıhan Keskinok, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Hacettepe Hastaneleri Basımevi, ss:7-13.
 • Bedri, H., (2015) “Kayıhan Keskinok”, Kayıhan Keskinok Benim Gerçeklerim Resim Sergisi, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Ziraat Sanat yayını, Ankara, s:1.
 • Bedri, H., (2017) “Öğretirken Ustalaşan Sanatçı”, “Çınarın Gölgesinde” Sanatyapım Kayıhan Keskinok Atölyesi Ressamları, Keskinok Sanat Vakfı, yayına hazırlayan: Galeri Sanat Yapım, Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara. ss:3-4.
 • Belge Batuka, F., (2015) “Cumhuriyet’le Yaşıt Bir Çınardı: Işık, Aydınlık, Umut Dolu Ressam Kayıhan Keskinok”, Aydınlık Gazetesi, 22 Nisan 2015.
 • Bilgin, Z., (2015) “Kayıhan Keskinok’a Veda”, Aydınlık Gazetesi, 21 Nisan 2015.
 • Binzet, A. C., (2013) “Keskinok Yılları”, Cumhuriyet Ankara, 30 Ocak 2013.
 • Bütün Dünya (2016) “Türk Ressamlar/Kayıhan Keskinok”, Bütün Dünya, Başkent Üniversitesi Kültür Yayını, Sayı: 2016/05, 1 Mayıs 2016 [Arka kapak resmi].
 • Büyükişleyen, Z., (1991) Türk Resminde Ankara’lı Sanatçılar, Sanat Yapım Yayıncılık, ss.65-66.
 • Büyükişleyen, Z., (1992) “Kuruluşunun 10. Yılında Sanatyapım’ın Kurucusu Sanatçı İbrahim Demirel ile bir Söyleşi”, Sanatyapım Sanat Haberleri, 10. Yıl Özel Sayı, s.3.
 • Candansayar, S., (2015) “Kayıhan Keskinok: Cumhuriyet’in Öz Evladı”, Birgün Gazetesi, 20 Nisan 2015.
 • Coşturoğlu, M., (1998) Kemalist Devrimin Tek Adamı: İsmet İnönü, İsmet İnönü’ye Armağan, Birleşmiş Milletler Türk Derneği yayınları, yayın no: 24, Ankara, ss:27-28.
 • Cumhuriyet Gazetesi (2004) “Destanların Başkent Randevusu”, Cumhuriyet Gazetesi, 13 Mayıs 2004.
 • Cumhuriyet Gazetesi (2006) “Ankara Sanat Fuarı-Ankart 2006 yarın açılıyor: Başkentte Sanat Günleri”, Cumhuriyet Gazetesi, 9 Nisan 2006.
 • Cumhuriyet Ankara (2009) “Keskinok’un Fırçasından Atatürk ve Kuvayi Milliye Destanı”, Cumhuriyet Ankara, Yıl: 6, Sayı: 280, 13 Kasım 2009.
 • Cumhuriyet  Ankara (2012) “Keskinok ile Randevu Sanatyapımda”, Cumhuriyet Ankara, 30 Mayıs 2012.
 • Çubukçu, A., (2004)  “Ateşi ve İhaneti Hatırlamak”, Evrensel Kültür, sayı: 39-41, Şubat 2004.
 • Diplomat Monthly (2006) “Kayıhan Keskinok: The Spirit of the Republic”, Diplomat Monthly, April 2006, ss: 38-39.
 • Demirel, İ., (2008) “Can Dostum’a”, Kuvayı Milliye-Kayıhan Keskinok (Sergi Kataloğu), Galeri Sanatyapım Yayıncılık, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara.
 • Demirel, İ., (2012) “Sanat Çınarımız Kayıhan Hoca ile 30 Yıl”, Kayıhan Keskinok, Çizgiler/Lekeler, Demirel, İ. (der.) içinde, Galeri Sanatyapım Yayınları, Ankara, s:8.
 • Demirel, İ., (2012) “Sanatyapım 30 Yaşında”, Galeri Sanatyapım 30. Yıl Sergisi,  Galeri Sanatyapım Yayıncılık, Ankara, ss:4-5.
 • Demirel, İ., (2017) “Kayıhan Hoca ve Melekleri”, “Çınarın Gölgesinde” Sanatyapım Kayıhan Keskinok Atölyesi Ressamları, Keskinok Sanat Vakfı, yayına hazırlayan: Galeri Sanat Yapım, Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, s:5.
 • Devrim Gazetesi (1987) “Kayıhan Keskinok Sergisi Tansa’da açıldı”, Devrim Gazetesi, yıl:27, sayı:8743, (Muğla yerel), 20 Mayıs 1987.
 • Doğan, N., (2012) Adını Siz Koyun, Bilgi Yayınevi, 2. Basım, Ankara, s: 61, 71, 73.
 • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi (1997) “Kayıhan Keskinok”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2. cilt, s.1000.
 • Ekmekçi, M., (1987) “Fevzi Karaman’ın Ölümü”, Cumhuriyet Gazetesi, 12 Şubat 1987.
 • Ergan, U., (2013) “Şarap Tadında Resimler”, Hürriyet Gazetesi, 14 Ocak 2013.
 • Ergan, U., (2015) “Keskinok’un Ardından”, Hürriyet Ankara, 27 Nisan 2015.
 • Ergan, U., (2016) “Keskinok’un Ardından”, Hürriyet Ankara, 18 Nisan 2016.
 • Erol, T., (2006) “Gerçek bir ressam, Ressam Kayıhan Keskinok”, Çağsav Bülten, Çağdaş Sanatlar Vakfı, Nisan 2006, sayı:7, s.2.
 • Erol, T., (2006) “Gerçek bir ressam: Kayıhan Keskinok”, Ankara Sanat Fuarı/Ankart, Çağdaş Sanatlar Vakfı yayınları içinde, Ankara, ss.16-18.
 • Erol, T., (2006) “A True Artist: Kayıhan Keskinok”, Ankara Sanat Fuarı/Ankart, Çağdaş Sanatlar Vakfı yayınları içinde, Ankara, ss.19-21.
 • Erzen, J., (1983) “Kayıhan Keskinok’la Görüşme”, Yeni Boyut, sayı:12, Nisan 1983.
 • Etike, S., (2001) Cumhuriyet Dönemi Resim Eğitimi, Güldiken Yayınları, Ankara, s:148.
 • Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş. (2004), Ankara 10. Sanat ve El Sanatları Fuarı Resim Heykel Sergisi, Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş., Ankara, ss:12-15.
 • Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi (2019) Ustalarla Buluşma-Resim Heykel Sergisi, 3-30 Aralık 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Gelencik, R., (1988) “Vecihi Timuroğlu’yla Kardaşım Oğul Üstüne Söyleşi”, Varlık, sayı:969, ss: 28-9.
 • Giray, K., (1984) “Kayıhan Keskinok”, Boyut, sayı: 3/23, Mayıs 1984.
 • Giray, K., (1995) “İlk Güzellik Yarışması ve İlk Rüşvete Tanık Olan Resimler”, Siyah Beyaz, 6 Haziran 1995.
 • Gökçebağ, Y., (2014) “Büyük Ressamımız Kayıhan Keskinok”, Hürriyet Ankara, 9 Ocak 2014.
 • Gözüm, Ü.Y., (2016) “Erdemli Bir Düş Avcısıdır Kayıhan Keskinok”, Türk Ütopya İzlenimleri, Sanata Adanmış Denemeler, Sanat Eleştiri (Elektronik ortamda paylaşılan deneme)
 • Günel, B., (1995) “Evrenselliğin Peşinde Bir Ressam, Doku Sanat Galerisi Sergi Kataloğu,
 • Günel, B., (1996) “Söylenceleri Yaşatan Ressam”, İnşaat Sanayi Dergisi, sayı: 76, Mart-Nisan, ss. 65-67.
 • Günel, B., (2004) “Yeni resimler: Kayıhan Keskinok”, Şeker Sanat, sayı:48, Haziran 2004, ss:10-15.
 • Günyaz, A., (1997) “Sanayii Nefise Mektebinden Günümüze”, Genç Sanat, sayı: 32, Nisan 1997.
 • Güven, Ş., (2009) “Yakın Dostlar Birbirini Anlatıyor”, Cumhuriyet Hafta Sonu, 26 Aralık 2009.
 • Hacettepe Üniversitesi/Hacettepe University (2013) Hacettepe Üniversitesi Avrupa’da/ Hacettepe University in Europe – Hacettepe Koleksiyonu’ndan Çağdaş Türk Resim Sanatı: 45. Yıl 45 Eser/ Contemporary Turkish Painting From Hacettepe Collection: 45th year 45 Artworks, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, Ankara, s:14.
 • Hübners Who is Who (2007) “Kayıhan Keskinok”, Who is Who Türkiye, s:676.
 • Hürriyet Ankara (2009) “İhanetin ve Ateşin Resmi”, Hürriyet Ankara, 24 Ekim 2009.
 • Kabacalı, A., (1994) Kültürümüzden İnsan Adaları, Yapı Kredi Yayınları, ss. 293-296.
 • Kahramankaptan, Ş., (1996) “Düşlerin Gerçekci Ressamı”, Gösteri Sanat Edebiyat Dergisi, sayı:188, Temmuz 1996, ss:68-69.
 • Kahramankaptan, Ş., (1999), “Saraç Anısına Sergi”, Hürriyet (Kelebek), 17 Haziran 1999.
 • Kahramankaptan, Ş., (2001), “Nesnel Dünyayı Düşlerle Birleştiren Fantastik Gerçekci Kayıhan Keskinok”, Resmi Geçit Ressam Söyleşileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss: 175-178.
 • Kahramankaptan, Ş., (2006), “Kayıhan Keskinok: Resmini besteleyen bir düssel gerçekçi”, Ankara Sanat Fuarı/Ankart, Çağdaş Sanatlar Vakfı yayınları içinde, Ankara, ss.10-12.
 • Kahramankaptan, Ş., (2006), “Kayıhan Keskinok: An Imaginative Realist who Composes his Paintings”, Ankara Sanat Fuarı/Ankart, Çağdaş Sanatlar Vakfı yayınları içinde, Ankara, ss.13-15.
 • Karaesmen, E., (1984), “1984 Baharında Ankara”, Gösteri, sayı:42, Mayıs 1984.
 • Karaesmen, E., (2012), “Büyük Bir Çınarın Gölgesindeyiz Hep Birlikte”, Kayıhan Keskinok, Çizgiler/Lekeler, Demirel, İ. (der.) içinde, Galeri Sanatyapım Yayınları, Ankara, s:3.
 • Karasu, B., (1956), “Tutuma Övgü”, Forum, sayı: 61, 1 Ekim 1956.
 • Kayakökü, H., (2006), Türk Resim Sanatı-Kayıhan Keskinok”, Lira, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bülteni, Nisan 2006, sayı:38, ss:44-49.
 • Keskin, A., (2005), “Göreleli Ressamlar”, Cumhuriyet’in 80. Yılında Görele Kültür-Sanat Sempozyumu-20 Aralık 2003 Bildiriler, yayına hazırlayanlar: S.Çiçek, S.Kaya, A.Yüksel, yayına hazırlayanlar, Görele Dernekleri Birliği yayını, Melisa Matbaacılık, İstanbul, ss:171-182.
 • Keskinok, H.Ç., (2009) “Kent, Kentsel Sorunlar, Kentlilik Bilinci”, 18.30 Söyleşileri-5, Umag Vakfı Yayınları, s:42.
 • Keskinok Kovacıoğlu, N., (2005) “Ben babamın kızıyım”, Bilginin Sesi, Özel Bilgi Koleji Dergisi, Mayıs 2005.
 • Keskinok Sanat Vakfı (2016) Keskinok Sanat Vakfı Söyleşileri-I/Sanatçı Olmak ve Kayıhan Keskinok, Katılanlar:E.Karaesmen, H.Pekmezci, İ.Demirel, K.Giray, Z. Gençaydın, 23 Nisan 2016, Ankara.
 • Keskinok Sanat Vakfı (2017) “Çınarın Gölgesinde” Sanatyapım Kayıhan Keskinok Atölyesi Ressamları, Keskinok Sanat Vakfı, yayına hazırlayan: Galeri Sanat Yapım, Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara.
 • Koçak, E., (2012) “Çizgilerin Lekelerle Dansı”, Birgün Gazetesi, 31 Mayıs 2012.
 • Kongar, E., (2001) “Dalmaçyalı Köpek, Maksimum Kart ve Kayıhan Keskinok”, 12 Temmuz 2001 tarihli Cumhuriyet Gazetesi.
 • Köksal, A., (1976) “Keskinok’ta İnsanlar ve İnsanlar”, Milliyet Sanat, sayı: 168, 23 Ocak 1976.
 • Köksal, A., (1977) “Keskinok’un Resimleri”, Milliyet Sanat, sayı: 230, 6 Mayıs 1977.
 • Köksal, A., (1977) “Bir Karma Yaz Sergisi”, Milliyet Sanat, sayı: 241, 27 Temmuz 1977.
 • Köksal, A., (1978) “1978 Yaz Karma Sergisi”, Milliyet Sanat, sayı: 287, 24 Temmuz 1978
 • Köksal, A., (1982) “Dört Ayrı Kişilik, Başağa, Bezeyiş, Keskinok, Yorozlu”, Milliyet Sanat, Yeni Dizi sayı: 62, 15 Aralık 1982.
 • Köksal, A., (1987) “Günsur, Keskinok, Preziosi ve ötekiler”, Milliyet Sanat, sayı: 168, 15 Mayıs 1987.
 • Köksal, A., (1990) “Bursa Festivali’nde Çağdaş Türk Resim Sergisi”, Milliyet Sanat, sayı: 243, Temmuz 1990.
 • Köksal, A., (1990) “Ressamlarımız gelecek mevsim için neler hazırlıyor ?” Milliyet Sanat, sayı: 245, ss. 33-34.
 • Köksal, A., (1996) “Ressamlarımız gelecek mevsim için neler hazırlıyor ?” Milliyet Sanat, sayı: 389, ss. 34-39.
 • Köküöz, N., (2000) “Ankaralı Ressamlar; Fantastik Resmin Gerçekçi Yüzü”, Hürriyet Gazetesi, 1 Kasım 2002, s:8.
 • Kültür Sanat Haritası (2013) “Fırça Sanat Galerisi’nde bir Usta”, Kültür Sanat Haritası, Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat için Vakıf yayını, sayı:174, Ocak 2013, s:18, 65, 117.
 • Milliyet Ankara (2016) “5. Dünya Sanat Günü’nü Keskinok’a adadılar”, Milliyet Ankara, 11 Nisan 2016.
 • Murathan, B., (1988) “Kayıhan Keskinok/Gizemin Resmi”, İkibine Doğru, 10-16 Ocak 1988, sayı:3.
 • Önsel, E., (2013) “Kayıhan Hoca üzerine yazmak, o zamanlarımızı yazmak anlamına geliyor-Cumhuriyet’in ressamı Trabzon’dan geçti”, 26 Ocak 2013 tarihli Aydınlık Gazetesi.
 • Özbahar, Ş., (2003) “Sanat Söyleşileri: Nazım, Keskinok’un Tablolarında”, Ankara Kültür Sanat Haritası, sayı: 2003/1, Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat için Vakıf yayını, ss.46-47.
 • Özçelik, İ., (2015) “AKP’nin Haberi Var Ama!” Aydınlık Gazetesi, 13 Mart 2015.
 • Özener, N., (2011) “Adım Adım Anadolu Güneyin Mücevheri Gaziantep”, Ankara Kültür-Sanat Etkinlikleri, Arkadaş Yayıncılık ve Pazarlama Dış Ticaret Ltd. Şirketi, Haziran 2011, sayı:191, s:32.
 • Özman, E. M., (2005) “Kayıhan Keskinok”, Yaşandı mı Acaba?, Derleyen: Kıymet Giray, Mas Matbaacılık  A.Ş., Ankara, s:463.
 • Özsezgin, K., (1976) “Üçlü Sergi”, Milliyet Sanat, sayı:185, 21 Mayıs 1976.
 • Özsezgin, K., (1977) “İlginç Bir Toplam”, Milliyet Sanat, Sayı:1977, 17 Haziran 1977.
 • Özsezgin, K., (1978) “Ankara’da Sanat Pazarlaması”, Milliyet Sanat, Sayı: 289, 18 Eylül 1978.
 • Özsezgin, K., (1979) “BRHD’nin Yıllık Sergisi”, Milliyet Sanat, sayı: 308, 29 Ocak 1979.
 • Özsezgin, K., (1980) “Keskinok’un Resmi İlk Aşamanın Gürbüz ve İyimser Dünyasına Yeni Bir Dönüşüm İzleriyle Yüklü”, 16 Nisan 1980 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, sayı: 20016.
 • Özsezgin, K., (1980) “Mengü Ertel ve Kayıhan Keskinok”, Milliyet Sanat, sayı: 4, Mayıs 1980.
 • Özsezgin, K., (1981) “Atatürk Konulu Büyük Kompozisyonlara Doğru”, Milliyet Sanat, Yeni Dizi, sayı: 28, 15 Temmuz 1981.
 • Özsezgin, K., (1981) “Türk Resminde Atatürk 1920’lerden günümüze uzanan bir sanat etkinliği”, Milliyet Sanat Yeni Dizi, sayı:36, 15 Kasım 1981, s:17.
 • Özsezgin, K., (1981) “Keskinok ve İnsanlar”, Sanat Üzerine Yazılar, Cumalı Sanat Galerisi Yayını, İstanbul, ss.175-177.
 • Özsezgin, K., (1982) Kayıhan Keskinok, Cumalı Sanat Galerisi yayını, İstanbul.
 • Özsezgin, K., (1984) “Bir Figür Yorumu”, 30 Nisan 1984 tarihli Hürriyet Gazetesi, sayı: 12948.
 • Özsezgin, K., (1984) “Ankara Sergileri”, Milliyet Sanat, Yeni Dizi, sayı: 95, 1 Mayıs 1984.
 • Özsezgin, K., (1984) “Resmimizde Kadının Yeri”, Milliyet Sanat, Yeni Dizi, sayı: 110, 15 Aralık 1984.
 • Özsezgin, K., (1991) “Mevsim Sonuna Doğru”, Milliyet Sanat, sayı: 256, 15 Haziran 1991, ss:49-51.
 • Özsezgin, K., (1993) “One Man Show”, Hürriyet Gazetesi, 22 Haziran 1993.
 • Özsezgin, K., (1994) “Kuşakları Buluşturan Kavşaklar”, Milliyet Sanat, sayı: 349, 1 Aralık 1994, ss.46-47.
 • Özsezgin, K., (1997) “Esenlikli İnsanların Mutlu Dünyasında, Kayıhan Keskinok [Sergi Kataloğu], Halkbank Sanat Galerisi, Ankara.
 • Özsezgin, K., (1997) “Yaşam Felsefesinin Arkasında Gizlenen Yapıtlar”, Milliyet Sanat, sayı: 422, 15 Aralık 1997, s:45.
 • Özsezgin, K., (1998) Cumhuriyet’in 75. Yılında Türk Resmi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ana Basım A.Ş., s:76.
 • Özsezgin, K., (1999) “Dize Olarak Resim Olarak Dize”, Milliyet Sanat, sayı: 458, 15 Haziran 1999.
 • Özsezgin, K., (2000) “Keskinok’un Resimleri Tenselliğin Tinsellikle Birleştiği Nokta”, Milliyet Sanat, sayı: 482, 15 Haziran 2000.
 • Özsezgin, K., (2012) “Sanatyapım: Bir Emek Birikimi”, Galeri Sanatyapım 30. Yıl Sergisi,  Galeri Sanatyapım Yayıncılık, Ankara, ss:6-7.
 • Özsezgin, K., (Tarihsiz) “Kayıhan Keskinok’un Resimleri Bir Erdem ve Mutluluk Alegorisi”, [Yayınlanmamış çalışma].
 • Pekmezci, H., (2015) “Bilge İnsan Kayıhan Keskinok İçin”, Ekin Sanat, Şubat 2015, sayı:109, ss:10-11.
 • Perinçek, D., (2013) “Çiğnenen Kızıl Darı Tarlaları”, Aydınlık Gazetesi, 5 Aralık 2013.
 • Sanatım Dergisi (2017) “Düşler, Efsaneler ve Benim Gerçeklerim Sergisi Keskinok Sanat Vakfı Sanat Merkezinde”, Sanatım Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2017, Yıl:1, Sayı:1[Bu haber metni Ç.Keskinok tarafından yazılmıştır].
 • Sanatyapım (2016) “V.Dünya Sanat Gününü Kayıhan Keskinok’a Adıyoruz”, Sanatyapım, Sayı:16, 15 Nisan 2016, (Yayına hazırlayanlar: A.Demirel, Ö.Şenyapılı, İ.Demirel), Galeri Sanatyapım Yayıncılık, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara.
 • Sanatyapım Yayıncılık (2012) 1 Yüz 300 Yorum (Sanatçılardan İbrahim Demirel Portreleri), Sanatyapım Yayıncılık, Ankara.
 • Sanımer,G. (1980) “Kayıhan Keskinok’un Sergisi”, Karadeniz, 15 Nisan 1980.
 • Samurçay, N. (1984) “Felsefe, Psikanaliz, Dilbilim Üçgeninde Bir Sanatçı Kayıhan Keskinok”, Artist, sayı: 5.
 • Samurçay, N. (1984) “Felsefe, Psikanaliz, Dilbilim Üçgeninde Bir Sanatçı Kayıhan Keskinok”, Sanat Rehberi,  sayı: 4, Temmuz 1984, ss:25-31.
 • Samurçay, N. (2008) “Felsefe, Psikanaliz, Dilbilim Üçgeninde Bir Sanatçı Kayıhan Keskinok”, Sanatta Psikanaliz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Golden Medya Matbaacılık ve Ticaret A.Ş., İstanbul, ss:136-151.
 • Say, A. (1990) “Kayıhan Keskinok”, Sanatyapım Sergi Kataloğu-23 Kasım 1990, Sanatyapım Yayıncılık.
 • Say, A. (1992) “10. Yılında Sanatyapım”, Sanatyapım Sanat Haberleri, 10. Yıl Özel Sayı, Ekim 1992, Sanatyapım Yayıncılık.
 • Say, A. (2012) “30. Yıl”, Galeri Sanatyapım 30. Yıl Sergisi,  Galeri Sanatyapım Yayıncılık, Ankara, ss:8-9.
 • Set, C. (1982) “Karadeniz’de Düğün”, Ereğli Gazetesi, 16 Ağustos 1982, sayı: 5986.
 • Somtürk, G. (1978) “1978 Karma Yaz Sergisi 17 Ressamın 70 Tablosundan Oluşuyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 21 Ağustos 1982, sayı:19406.
 • Şenyapılı, Ö. (1984) “Fellini Hayranları Bir de Kayıhan Keskinok’un Resimlerini Görsünler”, Miliyet Gazetesi, 21 Nisan 1984.
 • Şenyapılı, Ö. (1988) “Başkent Ankara’da Sanat ve Sanatçılar”, Sanat Çevresi, sayı: 112, Şubat 1988, ss:70-73.
 • Şenyapılı, Ö. (1988) “La Haye, Bienal, Turani, Keskinok”, Güneş Gazetesi,16 Haziran 1988.
 • Şenyapılı, Ö. (1988) “Keskinok’un Boğası Uğraşısına Tutkun Bir Sanatçının Gücünü Simgeliyor”, Sanat Çevresi, sayı:117, Temmuz 1988.
 • Şenyapılı, Ö. (1989) Benim Sanatçılarım, Sanat Yapım Yayıncılık, Ankara, ss. 247-253.
 • Şenyapılı, Ö. (1989) Benim Sanatçılarımla Söyleşi, Güneş Gazetesi, 27 Temmuz 1989.
 • Şenyapılı, Ö. (1990) “Ankaralama”, Güneş (Pazar), 2 Aralık 1990, s. 25.
 • Şenyapılı, Ö. (1992) “Başka Tanrının Kadınları”, Ankaralama, Belya A.Ş., Ankara, s. 39.
 • Şenyapılı, Ö. (1992) “İkinci Mİ-GE Sanat Şenliği”, Sanat Çevresi, sayı:165, Temmuz 1992.
 • Şenyapılı, Ö. (1996) İbrahim Demirel Koleksiyonu 1, Halkbank Sanat Galerisi yayını, Ankara, ss:50-51.
 • Şenyapılı, Ö. (1998) Benim Sanatçılarım 2, Sanat Yapım Yayıncılık, Ankara, ss. 206-209.
 • Şenyapılı, Ö. (1998) “Afrodit ya da Venüslü Resimler”, Art­+Decor, sayı: 46, Nisan-Mayıs 1998, ss: 92-100
 • Şenyapılı, Ö. (2006) Efsane Güzelleri, Duman Yayınları, Ankara, ss.50-52.
 • Şenyapılı, Ö. (2008) “Kayıhan Keskinok’un Mitolojik Resimleri”, Artist Modern, Haziran 2008, ss: 32-38.
 • Şenyapılı, Ö. (2009) “Şiirsel Resimler”, Kuvayı Milliye-Kayıhan Keskinok (Sergi Kataloğu), Galeri Sanatyapım Yayıncılık, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara.
 • Şenyapılı, Ö. (2011) 1980’lerden Bugüne İbrahim Demirel, Sanatyapım Yayıncılık, Alp Ofset Matbaacılık, ss.78-79.
 • Şenyapılı, Ö. (2012) “Kayıhan Keskinok’un Desenleri”, Kayıhan Keskinok, Çizgiler/Lekeler, Demirel, İ. (der.) içinde, Galeri Sanatyapım Yayınları, Ankara, s:4.
 • Şenyapılı, Ö. (2012) “Kayıhan Keskinok Atölyesi”, Galeri Sanatyapım 30. Yıl Sergisi, Galeri Sanatyapım Yayıncılık içinde, Ankara, ss:190-231.
 • Şenyapılı, Ö. (Der.) (2016) Kayıhan Keskinok’a Saygı,  Galeri Sanatyapım yayını, Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd., Ankara.
 • Şuyun, F. (1984) “Keskinok’un Düş Dünyası”, Varlık, sayı: 920, Mayıs 1984.
 • Tansuğ, S. (1979) “Sabri Berkel Sergisi ve Diğerleri”, Sanat Çevresi, sayı:8, Haziran 1979, s:6.
 • Tansuğ, S. (1987) “Bir Lirik Fantezi Ustası”, Kayıhan Keskinok Sergi Kataloğu (2 Mayıs-25 Mayıs 1987), Cumalı Sanat Galerisi, Mayıs 1987.
 • Tansuğ, S. (1993) Çağdaş Türk Resim Sanatı, Remzi Kitabevi, s.284.
 • Taşdirek, B. (2004) “Kurtuluş Savaşı Yıllarını Resmediyor”, Günaydın Gazetesi, 22 Ocak 2004.
 • Tegin, T. (2001) 20.Yıl, Turkuvaz Sanat Galerisi, Turkuvaz Sanat Galerisi, Ankara, s:33.
 • Temel, B. (2005) “Görele’de Kültür ve Sanat Hareketleri”, Cumhuriyet’in 80. Yılında Görele Kültür-Sanat Sempozyumu-20 Aralık 2003 Bildiriler, yayına hazırlayanlar: S.Çiçek, S.Kaya, A.Yüksel, yayına hazırlayanlar, Görele Dernekleri Birliği yayını, Melisa Matbaacılık, İstanbul, ss:71-77.
 • Tuğlu, A. (2014) “Direnişe Doymadık”, Aydınlık Gazetesi, 23 Temmuz 2014.
 • Yankı Haftalık Haber Dergisi (1977) “Kayıhan Keskinok-Bir TRT’ci daha”, Yankı Haftalık Haber Dergisi, Sayı:321, 9-15 Mayıs 1977.
 • Yankı Haftalık Haber Dergisi (1984) “Kayıhan Keskinok’un Usta İşi Sergisi”, Yankı Haftalık Haber Dergisi, Sayı:685, 14-20 Mayıs 1984.
 • Yazıcıoğlu, H. (1984) “Kayıhan Keskinok ve Resim”, Hayat, sayı: 23, Haziran 1984.
 • Yenişehirlioğlu, Ş. (1983), “Sanat yapıtında içeriğin kavramsallaştırılması sorunsalı”, Türk Resminde Değişme ve Yenileşme, Köken II, Görsel Sanatlar ve Düşün Yayınları, Aksoy, F. (derleyen) içinde, İstanbul, içinde, s:24.
 • Yenişehirlioğlu, Ş. (1984) “Bir Sevi Yolculuğunda Büyü- Kayıhan Keskinok’un Başkentteki Sergisi”, Somut, sayı: 57, 11 Mayıs 1984.
 • Yenişehirlioğlu, Ş. (1993) “Kaçışın Gizemi Üstüne-Bir Sevi Yolculuğunda Büyü”, İmgelerin Sisi, Alkım Kitapçılık Yayıncılık, Ankara, ss.114-116.
 • Yeni Ortam (1976) “Eserlerinde İnsan Mutluluğuna Eğilen Kayıhan Keskinok’un Sergisi Açılıyor”, Yeni Ortam, sayı:1204, 15 Ocak 1976.
 • Yıldız, A. (2005) “Kayıhan Keskinok: Çocuk bir Devrimci”, Edebiyat ve Eleştiri, sayı: 79-80, s:54.
 • Yıldız, A. (2014) “Kayıhan Keskinok ve Zincirlenmeye Alışmamış Anadolu Genci”, Büyük Yapıtlar Küçük Yapıtlar, Kaynak Yayınarı, İstanbul.
 • Yolculuk Dergisi (Aylık Kültür ve Yaşam Dergisi) (2009) “Atatürk’ü Anmak ve Anlamak”, Yolculuk (Aylık Kültür ve Yaşam Dergisi), Kamil Koç A.Ş. yayınları, Kasım 2009, s:16.
 • Yüksel, S. (2001), Sanatçı Öğretmenler-Kayıhan Keskinok, 28 Nisan 2001, Küçükesat [Yayınlanmamış yazı]
 • Yüksel, S. (2002), “Ürettikçe gençleşen bir öğretmen Kayıhan Keskinok”, Öğretmen Dünyası, sayı:266, Şubat 2002, ss:32-33.