İZ BIRAKANLAR: KAYIHAN KESKİNOK BELGESELİ

İZ BIRAKANLAR: KAYIHAN KESKİNOK BELGESELİ 
Açıklama: İz bırakanlar: Kayıhan Keskinok Belgeseli (Nazmi Kal)
Kişiler: Kayıhan Keskinok
Yer: Türkiye