Resimlenmiş Kitaplar

Resimlediği Kitaplar, Kitap Kapak Resimleri, Tasarımları ve Kitaplarda Yayınlanmış Resimler

 • Ankara Kültür Sanat Etkinlikleri (2002) Arkadaş Yayıncılık, Ocak 2002, sayı:81 [Kapak resmi].
 • Ankara Kültür Sanat Haritası (2003) Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf, Ocak 2003,  sayı: 64 [Kapak resmi].
 • Ardağı, A. (1963) Mustafa Kemal Atatürk – Kahramanlık Destanı, Arkın Kitabevi, İstanbul.
 • Asena, O. ve Say, A. (1990) Tahsin Saraç’tan Armağan, Saraç Vakfı Yayınları, Odak Ofset, Ankara.
 • Ayten, H. (1994) Dikende Gül Uyanır, İlkyaz Kitaplığı, Kavel Basım ve Tanıtım, Ankara.
 • Ayten, H. (1995) Dikende Gül Uyanır, Adonis Kitaplığı, Kavel Basım ve Tanıtım, Ankara, (2. Basım).
 • Adalı, İ. (1995) Su Gülleri, Prospero Yayınları, Ankara.
 • Adalı, B., Pelin, P., (1970) “Aziz Spirodon’un Gözleri”, Dost Dergisi, cilt:23, sayı:74, [Desen]
 • Ataöv, T., (2016) Atatürk’ün Uluslararası Etkisi, Atatürkçü Düşünce Derneği yayını, Ankara [Kitap kapak resmi]
 • Baykurt, F.(1980) Topal Arkadaş, Remzi Kitabevi, Ankara.
 • Bulut, S. (1990) “Ay, Güneş ve Karpuz Dilimi”, Kırmızı Fare (Çocuklar İçin Edebiyat Dergisi), Remzi Kitabevi, İstanbul [Öykü için desen].
 • Bütün Dünya (2006), Eylül 2006, sayı:9 [Arka kapak resmi]
 • Bütün Dünya (2015), Kasım 2015, sayı: 11 [Arka kapak resmi]
 • Bütün Dünya (2016), Mayıs 2016, sayı: 5 [Arka kapak resmi]
 • Çakmakcıoğlu, A. (1963) Can’ın Bir Köy Gezisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayım Müdürlüğü, Basılı Eğitim Malzemeleri Hazırlama Merkezi, Ankara.
 • Dil Derneği (1999) Çağdaş Türk Dili, Ekim 1999, sayı:140. [Kitap kapak resmi]
 • Edebiyatçılar Derneği (1993) Behçet Aysan Kitabı, Kurtuluş Yayınları, Ankara.
 • Edebiyatçılar Derneği (1993) Uğur Kaynar Kitabı, Kurtuluş Yayınları, Ankara.
 • Günel, B. (2002) Bütün Zamanlar, Can Yayınları, İstanbul, [Kitap kapak resmi].
 • Günel, B. (2002) Uzun Yol Sürücüsü, Can Yayınları, İstanbul, [Kitap kapak resmi].
 • Karşı Edebiyat Sanat Düşün Dergisi (1991) sayı:54, Ekim 1991, [Dergi kapak resmi].
 • Kıyat, M. (2008) Sorusunu Unutan Toplum, [Şiir kitabı], Mutluson Yayınları, Dumat Ofset, Ankara, [Kitap kapak resmi].
 • Kıyat, M. (1996) Yüreğim Yüreğin, Karşı Yayınlar, Ankara, [Kitap kapak resmi].
 • Milliyet Sanat Dergisi (1982) sayı: 62, 15 Aralık 1982, s:45.
 • Öner, Ç. (1978) Mavi Kuşu Gören Var mı? Cem Yayınevi, İstanbul.
 • Öner, Ç. (1989) Mavi Kuşu Gören Var mı? Can Yayınevi, İstanbul, (3. Basım).
 • Özsezgin,E., Beder, A. (2004) 11 Temmuz 2004, [Düğün davetiyesi resmi]
 • Sanat Rehberi (1984) sayı: Temmuz 1984, [Dergi kapak resmi].
 • Sanatyapım Yayıncılık (2012) 1 Yüz, 300 Yorum/Sanatçılardan İbrahim Demirel Portreleri, Ankara, ss: 148-163.
 • Saraç, T. (1965) Bir Ölümsüz Yalnızlık, Çeviri Yayınevi, Ankara.
 • Saraç, T. (1989) Çıplak Kayada Çimlenmek, Sanat Yapım Yayıncılık, Ankara.
 • Şahin, Ö. (2007) Firari Yalnızlığım, Belen Yayıncılık Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, [Kitap kapak resmi].
 • Şeker Sanat (2004) sayı:48, Mayıs-Haziran 2004 [Dergi kapak resmi].
 • Timuroğlu, V. (1988) Kardaşım Oğul, Onur Yayınevi, Ankara.
 • TRT Basılı Yayınlar Müdürlüğü (Tarihsiz) Radyo Oyun Yazarları İçin Kısa Bilgiler, TRT Basılı Yayınlar Müdürlüğü, Yayın No: 24, Ankara [Kitap kapak tasarımı].
 • Yavkof, Y., Arıt, F., (1970) “Serafım”, Dost Dergisi, Cilt:23, Sayı:74, s:20 [Desen].
 • Yeşilyurt, T. (1993) Yoksun [Şiir kitabı], Karşı Yayınları, Ankara [Kitap kapak resmi].